Search

Search Constraints

Start Over You searched for: Title temporal coadjutor Remove constraint Title: temporal coadjutor Place of Death Shanghai Remove constraint Place of Death: Shanghai

Search Results

Yeu, Iosephus
1837; Zickinso (T'aitsang Chine) 1903; Shanghai
Mariot, Leo
1830; Pornic (Loire-A) 1902; Shanghai
Helg, Clemens
1858; Schwarzenbach (St. Gallen) 1910; Shanghai
Tsu, Petrus
1867; Tsuhang (Kiangsu) 1931; Shanghai
Zeng, Paulus
1867; Likiatseng (Kiangsu) 1933; Shanghai